lördag 21 juni 2014

Minnena ser oss
TOMMY HILDING 
SUSANNE JOHANSSON 
TOVA MOZARD 
PER B SUNDBERG

Hellvi Kännungs, Gotland, 5.7–27.7 2014


 
Vi har glädjen att presentera sommarens utställning på Hellvi Kännungs, Gotland. Den ombyggda kalkstensladan på nordöstra Gotland är Galleri Magnus Karlssons projektrum sommartid och det är nu fjärde året vi verkar där under juli månad. Årets utställning, Minnena ser oss, presenterar nya verk av Tommy Hilding, Susanne Johansson, Tova Mozard och Per B Sundberg.

Utställningens titel, som delvis är stulen från en dikt av Tomas Tranströmer, ger associationer kring tid och minne. I måleri, skulptur och fotografi och utforskas hur kronologin kan förvridas och gränsen mellan privat och offentligt kan luckras upp. Att vi lever med våra minnen närvarande är självklart, men att minnena ser oss väcker en viss oro. Finns det ett kollektivt minne och samvete som granskar oss? Som dömer våra handlingar och tankar utifrån historiens erfarenheter. Eller handlar det om minnen på ett mer privat plan som hemsöker oss och betraktar varje steg vi tar?


 
Minnena ser mig

En junimorgon då det är för tidigt
att vakna men för sent att somna om.

Jag måste ut i grönskan som är fullsatt
av minnen, och de följer mig med blicken.

De syns inte, de smälter helt ihop
med bakgrunden, perfekta kameleonter.

De är så nära att jag hör dem andas
fast fågelsången är bedövande.
 
(Ur “Det vilda torget” av Tomas Tranströmer. Albert Bonniers Förlag, 1983)


I Susanne Johanssons målningar sammanförs vitt skilda ögonblick, egna personliga upplevelser eller händelser från långt före vår levnad. I en serie målningar har Johansson gått nära inpå skulpturer från antiken. Spåren av alla år framträder genom ett tunt skimmer av flyktighet, kanske en rörelseoskärpa, som att de fångats mitt i ett steg på väg in i framtiden. Johansson träder in i historien, gör den till sin egen och ger karaktären en ny livstid där inre och yttre verkligheter möts. I målningen Drömmaren bär en man på två koffertar. Vad tar vi med oss till framtiden om vi bara fick detta utrymme att packa? Här finns minnena i tingen och historien i fysisk form.


Ett liknande tema finns i Per B Sundbergs keramiska skulpturer. I assemblage av tid vävs föremål från olika epoker samman till en helt ny samtidighet. Figuriner, glashantverk, keramik och loppisfynd bearbetas och fogas samman med Sundbergs egna former i en raffinerad teknik. Skulpturernas väsenskilda beståndsdelar har kidnappats från sina tidigare kontexter och infogats i Sundbergs nya värld som i sin förföriska estetik rymmer både det brutala och det bisarra. Tranströmer liknar i en text minnen vid trädets årsringar där summan av dem är jaget. De syns inte för omvärlden men vi känner dem inom oss. I skulpturerna blir alla lager av processen synliga, dess minnen och erfarenheter samexisterar, men berättar också en helt ny historia.


Även Tova Mozard bearbetar och omformar historien i sina bilder. Hon tar oss med till platser som är laddade av drama, drömmar och historiska händelser. Hennes fotografier skildrar scener som vrider på vad som är verklighet och fiktion, privat och offentligt eller minne och nutid. Teatern och filmen är här både inspiration och metod. Hon kliver in i miljön, eller scenen, och söker närkontakt med alla dess lager och karaktärer. I en ny serie fotografier har hon besökt huset där William S Bourroughs sköt ihjäl sin fru Joan Vollmer i en William Tell-inspirerad lek. En trappuppgång där ödesdigra steg har tagits och ett slitet dörrhandtag där hennes hand kanske har vilat tar oss till våra minnens mörkare korridorer. Är det en film vi har sett, eller egen upplevelse? Mozard fann här en stark närvaro av Joan Vollmers person. Kan någons tragiska öde kapslas in i fibrerna av ett hus och bevaras för framtiden? Mozard undersöker specifika platser och kollektiva minnen och väver in dem i sin personliga bildvärld.


Samma spänning mellan det kollektiva och personliga finns i Tommy Hildings målningar. Serien Amygdala tecknar upp ett fiktivt samhälle byggt på vår verkliga omvärld. Vi ser närbilder från privata vrår, stadslandskap och digital information. Amygdala speglar en dramatisk värld men samtidigt finns en känsla av att händelserna redan ägt rum. Här skildras en ödesmättad fördröjning och en längtan efter sammanhang. Vi lever i en värld där våra egna upplevelser smälter samman med andras genom sociala medier och olika kanalers ständiga nyhetsflöde. Det mänskliga minnet har delvis ersatts av ett digitalt. Kanske förändrar det oss på sikt. Om våra minnen inte är närvarande, vilka är vi då? Om historien inte är aktiv utan lagrad någonstans, hur kan vi då lära oss av den?

Utställningen kan skapa ett ögonblicks minnesförvirring, likt den som uppstår i samband med en Déjà vu-upplevelse. Vi känner igen ett fragment av en situation innan hjärnan registrerat en överblick vilket resulterar i en falsk känsla av förtrogenhet. Minnets sorteringsfunktion har gått på avvägar och vi tror för en stund att vi återkallar något bekant för att i nästa stund vara vilse i tiden. På liknande sätt laborerar konstnärerna med minne, ursprung och kronologi. Här samlas och sorteras skärvor ur det förgångna och fogas samman till en samtida berättelse. Ett minnets arkeologi.Välkomna till vernissage lördag 5 juli kl.12.00–16.00!

Öppet alla dagar 14.00–18.00
Konst, kiosk, kaffe och glass.
tel. 0708 10 69 06


--

Susanne Johansson är född 1969, bor och arbetar i Uppsala.
Mer information: 
www.susannejohansson.netGalleri Magnus Karlsson


Per B Sundberg är född 1964, bor och arbetar i Stockholm.
Mer information: Andréhn-Schiptjenko 

Tova Mozard är född 1978, bor och arbetar i Stockholm.
Mer information: www.tovamozard.comCecilia Hillström Gallery

Tommy Hilding är född 1965, bor och arbetar i Stockholm.
Mer information: www.tommyhilding.comGalleri Magnus Karlsson

Tack till Andréhn-Schiptjenko och Cecilia Hillström Gallery för samarbete kring denna utställning.